ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak
igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Tóth István, Balatonboglár,
Táncsics u 38., továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő
személyekkel, szerződő felekkel.
Szolgáltató adatai:
Tóth István
8630 Balatonboglár
Táncsic su 38.
Adószám: 54371428-1-34
Bankszámlaszám: 10404065-77565455-55491028
Szolgáltató elérhetőségei:
Kapcsolattartó: Tóth István
Telefon: +36-20/ 271-9229
E-mail: info@platanbeachapartman.hu
Szerződő felek
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (booking.com,
szallas.hu vagy a szálláshely honlapja: www.platanbeachapartman.hu) keresztül, illetve a Szolgáltatónál a
info@platanbeachapartman.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et
tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató : Platán Beach Apartman, Tóth István, Balatonboglár, Táncsics u 38. , továbbiakban Szolgáltató
Levelezési cím:info@platanbeachapartman.hu
Telefon: +36-20/ 271-9229
1. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között
létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató
tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári
Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
2. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének
előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe
veszi.
3. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor
módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2022.
augusztus 1.-től határozatlan ideig hatályos.
4. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.
5. Szerződéses fogalmak:
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon
keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja
el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint Tóth István továbbiakban Szolgáltató
A szolgáltatás: szálláshely szolgáltatás
Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása,
mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez
szükséges, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott 50% megfizetése a foglalás biztosítása
érdekében. A Foglalás a 50 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül,
és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek: A Platán Beach Apartman által biztosított szolgáltatás ellenértékének
megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén
vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről
elérhető.
6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:
6.1. Az apartman 2-4 férőhelyesek, max 4 fő szállásolható el.
6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik az apartmanban a Vendégek mint Szerződő felek, a Balatonboglár, Kodály Z. u
64-66 1 em, 106/ Táncsics u 38. sz alatti apartmanját,nappali-étkező helységét, illetve udvarát, kerti bútorokkal
berendezett teraszát és parkosított udvarát, parkolóját szállás céljából saját felelősségre veszik igénybe.
6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges
veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint
a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett
károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében
okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.
6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy
segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.
7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1.A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos,
közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 1 napos türelmi idő
után törlésre kerül.
7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával,
a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek
minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy
az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató
nem téríti vissza Vendég részére.
7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása
nem szerződés értékű.
7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és
Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.
7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.Már véglegesített
és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás
függvényében van lehetőség.
7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem
vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
7.7. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). Szolgáltató alanyi áfa mentes.
7.8. A helyi idegenforgalmi adó mértéke Balatonboglár vendégenként és éjszakánként 500 ft ,mely a szállásdíjon
felül extra fizetendő a helyszínen . Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 közötti személyekre
vonatkozik.
7.9. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások
közben bekövetkezett balesetekért és károkért az apartman üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli
felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított
szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
7.11. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
7.12. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a
Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató
jogosult újra értékesíteni.
7.13.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató
előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának
megtérítését.
8. A Szolgáltatás módosítása, törlése
8.1. Árajánlat:A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az
árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 1
napos türelmi idő után törlésre kerül.
8.2. Foglalás
8.2.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 50 % megegyezés szerinti határidőig nem
kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a
Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a
felek általi írásos megállapodás szükséges.
8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám
módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.
8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem
vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
9. Igénybevétel feltételei:
9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 15.00-20.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti
igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén
a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.
9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a
szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános
Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.
9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti
költségeket a szálláshely a vendégre terheli.
9.4. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok nem
hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési
kötelezettség terheli a szálláshely felé. Előzetes megállapodás esetén a zárt kertbe hozható kisállat, ám a kisállat
által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.
9.5. A házban tilos a dohányzás.
10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.A Szálláshely jogosult a szerződést
felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég
1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
2. nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
3. fertőző betegségben szenved
4. drog befolyása alatt áll
5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány,
sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel
11. A Vendég jogai

1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban az
info@palatnbeachapartman.hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.
12. A Vendég kötelezettségei
12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások
ellenértékét.
12.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a
Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a
Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.
12.3. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt
tartózkodjanak a szálláshelyen.
12.4. Vendég köteles az általa, vagy kisérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a
szolgáltatónak megtéríteni.
12.5. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért Szolgáltató
semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
13. A Szolgáltató jogai
3.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett
szálláshely szolgáltatásra beérkezett 50 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és
Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás
visszautasítása, megszüntetése.
14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége
14.1.. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket
a probléma kezelésére.
14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg
felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében
14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta
károkért a vendég a felelős.
14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén
kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes
tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.6. A Szolgáltató ingyenes parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
14.7. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a
Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető
felelőssé.
14.8. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.
14.9. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett
hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
15. Fizetési és Lemondási Feltételek
15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50 %-ának
előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt
határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
15.2. A 50 % megfizetése történhet átutalással. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételekor készpénzben
fizetendő. Lemondás esetén a 50 %-ot nem tudjuk visszatéríteni.
15.3. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget terheli.
16. Adatvédelem
16.1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat csak a kijelentkezés napjáig
tárolja.
16.2. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére. Az
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
16.3. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság
felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
16.4. Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.